เครือข่ายอนุรักษ์ช้าง

กาญจนบุรี เมืองไทย

เว็บไซต์ภาษาไทยของเราอยู่ในระหว่างการจัดทำ – ลิงค์ด้านบนที่เป็นภาษาอังกฤษยังไม่เสร็จสมบูรณ์ กรุณากลับมาเยี่ยมชมเราใหม่เร็วๆ นี้ หรือ ติดต่อเรา หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

Elephant Crossing Sign alongside Salakpra

ช้างถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของชาติ, ศาสนา และพระมหากษัตริย์ไทย แต่ความอยู่รอดของช้างในธรรมชาติกำลังถูกคุกคามจากความต้องการทั้งโดยชอบธรรมและไม่ชอบธรรมของจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  ผลลัพธ์ก็คือมีช้างป่าหลงเหลือในประเทศน้อยกว่า 2,000 ตัว ซึ่งครึ่งหนึ่งอยู่ในบริเวณผืนป่าตะวันตก และความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างก็กำลังเพิ่มขึ้นทั่วประเทศ

เครือข่ายอนุรักษ์ช้างเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนขนาดเล็ก ตั้งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี, ประเทศไทย เครือข่ายอนุรักษ์ช้างทำงานร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่และองค์กรพัฒนาเอกชนอื่นๆ รวมไปถึงหน่วยงานรัฐบาลในพื้นที่และส่วนกลาง ในปัจจุบันเครือข่ายฯ กำลังปฏิบัติงานภายใต้โครงการที่ครอบคลุมหลากหลายด้านเพื่อรับมือกับความท้าทายสองประการของการอนุรักษ์ช้างและความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างทั้งในและรอบระบบนิเวศป่าสลักพระ (ดูรายละเอียดแผนที่ ที่ไซด์บาร์) ซึ่งรวมพื้นที่อนุรักษ์สองแห่งคือสลักพระและอุทยานฯ ถ้ำธารลอด (ทั้งหมด 928 ตารางกิโลเมตร) ป่าสงวนแห่งชาติในอำเภอศรีสวัสดิ์ และพื้นที่ส่วนบุคคลรอบพื้นที่อนุรักษ์ดังกล่าว   พื้นที่บริเวณผืนป่าตะวันตกมีประชากรช้างป่ามากที่สุดในประเทศไทย

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระและอุทยานแห่งชาติถ้ำธารลอด (ต่อจากนี้จะเรียกรวมกันว่าป่าสลักพระ) เป็นส่วนบริเวณตะวันออกเฉียงใต้ของผืนป่าตะวันตกของประเทศไทย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.  2508  และเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งแรกของเมืองไทย  ซึ่งถิ่นอาศัยที่เหมาะสมที่สุดของพวกมันในป่าค่อยๆ  เลือนหายไปอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการบุกรุกและการใช้ประโยชน์จากป่ามากเกินควร  รวมถึงการสร้างเขื่อน, ถนน และการพัฒนาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตามแนวถนน
ผลลัพท์ก็คือ เกษตรกรจำนวนมากขึ้นและมากขึ้นในพื้นที่กำลังประสบปัญหาจากการบุกรุกพื้นที่เกษตรโดยช้างป่า